Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录

 • 塞奇nhỏRedpixel-A4
 • 塞奇nhỏRedpixel-A4
 • 塞奇nhỏRedpixel-A4
 • 塞奇nhỏRedpixel-A4
 • 塞奇nhỏRedpixel-A4

Kích thc: A4 / B5 / A5 / A6,或定制覆盖: 200克/ 250克/ 300克ginghệ thut,Các tông,牛皮纸内: 80g / 100g / 128g / 157g / 200g gi, hoặc bù gi

thểloạ我:

》CẦU

Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录

Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录

Kich thước: A4 / B5 / A5 / A6, hoặc Tùy chỉnh
格瓦拉: 200克/ 250克/ 300克gi
本阮富仲: gi
在ấn: 1c / 2c / 4c hoặc lo失利i khác
响了布鲁里溃疡ộc: Kết hợp霍岩hảo, khau日元,可能响了布鲁里溃疡ộc, khau chỉ,bia cứng
保bi: Thung纸箱
Moq: 1000年cai胃肠道
Thờ我吉安ẫu: 3-5Ngay
Thời giao hàng: 15-20Ngay
Hả我cảng: VIỆT南

lcjgi th知识库của chúng tôi:

7 nonim ' kinh nghi ̄m sagonn xu, 100% nhà máy, thiagont bin 5cpm y 5c
Giá cnurt nh tranh,Thông thường chúng tôi báo giá tnurt nh tranh của chúng tôi trong 12 vài giờ秀姬chúng tôi nnurk n voutf . c yêu cnuru của bynne n。
Kiểm soát cht l.d erng cao
Thời giao hàng nhanh
dch vụ hu mãi tukt

Câu hexpli thường gặp
bcnn có phagoni là nhà sagonn xut ?
Đúng,chúng tôi có nhà máy riêng,và chúng tôi có nhiu nannim kinh nghiomm in;
nu chúng ta có thể va ra mẫu?
1.Mẫu
2.Làm mẫu có thể。
3.Phí mẫu数量数量数量
Làm thicho nào chúng ta có thể tricho ?
1.50%thanh toán nâng cao,50% bchi thu
2.Chúng tôi ch电汇,西联汇款,信用证,贝宝。
3.图。Cac phi nay la trach nhichom của ngmua。
sphm sẽ c hoàn thành bao nhiêu l?
1.4-7 ngày làm vihg để làm mẫu。
2.10-30ngày về thời gian sxut hàng lowt,nó lên lng。

Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录Tạp气小说目录Dịch vụGiấy bia cứng塞奇在目录

Thông tin nào tôi nên cho bn biigun t khi tôi muikn thực hiikn mount cuiguc heik u tra?

Thông田志tit của burn sẽ giúp chúng tôi tính toán càng s26m càng t
Đặt hàng nguyên lihaou, số nhihaou, kích thuc, vv。
Che: giy GSM hoặc độ dày,xử lý bề mặt
giy trong: số lcjgtờ, GSM, in
Các ràng buc a thích của bjn

  Tên của bern:

  电子邮件củbạn:

  Baidu
  map