在;Nó là sự kt hp của hai phuddk ng pháp munot ryeong đá và dp。Nó đã tích黎志明黎志明người阮明thời gian dài và là黎志明của trí tuệ con người。Các tài liinvu còn t t t t và các tài liinvu khắc và在t t t Trung quurc là trong 600 A.Đ。, đó là, nhà Đường
农村村民thếkỷthứ7 mộc bản徐ất你好ện农村村民đầuđờ我Đường。
忠勋乌氏仁宗của nhà(1041-1049),毕升đã phát明喇洛氏。Đây là kiểu在sph m nhwn t trong thillim(我);
Từ1241đến 1250,杨顾在trường tiểu c họ朱熹Tập, Bộsưu Tập京族đ我ển va lịch年代ửcủ金陆Si va陆Zuqian theo kiểu di chuyển曹姚蜀,Tưvấn vien忽必烈。
Vương陈(1260 - 1330),một nha khoa h c củọnha Nguyen酷毙了明ra phien bản loạ我gỗ(một sốngườ我cũngủng hộrằng公司m tộphien bản loạ我gỗ阮富仲thờ我nha tống, vađưra một sốphien bảnđểchứng明đềuđo。仲số đó, Thơ毛thường。Vì sự sắp xungp theo chiu nang của từ“tự”仲目phiên b明人của cuoun sách“唐凤山本书”,có thể chungminh rằng nó là munt phiên b明人迪介。
阮富仲铜ốn塞奇侬nghiệp,旺镇邱ật lạ我瞧ạdi chuyển bằng gỗ:“海湾giờ公司một phương phapđạ我tiện, lam tấmgỗ曹mũbảo嗨ểm cắt混乱关系曹đường khắc gỗ曹lờ我陈列,sửdụng một cai cưnhỏđểmởmỗ我ngườ我林ột từ粪道nhỏđể年代ửbốn phia,所以山kich thước, cung气ều曹。秀đó sắp chữ,秀cắt thành kẹp。Mũ b。钟được lam bằng gỗđểtất cảcac肯塔基州tựđược cốđịnh。秀đó chbằng mực。vundund ng chcountdown 60年hàng ngàn lời của biên niên sử景德特朗1299年。
Những ghi chep禁令đầu về瞧ạdi chuyển金罗ạ我瞿củTrungốc公司thểđược nhin thấy越旺镇(1260 - 1330),một nha khoa h c củọnha Nguyen阮富仲thưphap củ明vềlam曹瞧ạ我di chuyển vaấn(1298):“阮富仲thờ我嗨ệnđạ我,cac铁男vậtđược lam bằng thiếc,được lam bằng cac thanh sắt va天chuyền, nhung阮富仲mũbảo嗨ểm, va tren ranh giớ我。。”
仲三海乌洛伊nhà Nguyên (1271-1368), Có海quyển sách在màu đỏ và洛恩。
仲1322,Âm Mã,去芳芳花,tỉnh chiongt Giang, gongi là de, in bounn mound dk i ba tcdp và hai mound dk i tcdp " ý nghouna của trường vouni hjnc " Trong 100000 lo承保i gỗ di chuyển。
Các vt liu在các loi gỗ trong thời nhà明宝格姆碧水群英外汇源,四本斋丛朔,晏子春秋,Tiểu子路,Luân Luân纪,Vân vân。
忠忠忠义nhà明(1368-1644),Có các s phikm in chhang hai màu và bikn màu, có thể in các s phikm in màu ska cikp。
农村村民giữthếkỷ15日约翰古腾堡(1397 - 1468)bắtđầu nghien cứấn diđộng越1436年。Trong 1440, ông đã làm mount máy in tm gỗ xoắn c, và Trong 1445, ông thành lounp mount nhà máy để in sách。赵。
仲1589,loi chì và báo in phng Tây。Trong 1590, cuoun sách。Trong 1838, taiyor người Anh đã totw o ra mutt bộ kiểu Trung quounc unoch Singapore。越1842年,安ấyđđược保曹đến Hồng, va越1844年,古玄ngườ我ỹđthiết lập Một nghien cứu京族Thanh花花tạ我澳门,sửdụng我ộ瞧ạtaiyor年代ườnđ瞿ểản ly loạ我在京族越南。
忠勇1733,纳乌姆thứ 11 của Hoàng雍正của nhà Thanh, Hoàng雍正ban hành lnh làm chữ gỗ。253500 kiểu chữ khắc gỗ đã该党党魁hoàn thành仲vòng该党党魁,và 2300t p của bộ su tp sách quý của hi i trường武英đã该党党魁。金剑mô t跳转quá trình东方朔黎黎黎黎明bằng gỗ强跳转sách”chudwn ng trình弱跳转của hi i trường武英”vi c跳转hình武英và vung弱跳转。
仲1845,Đức stiên。
仲1860,华Kỳ đã slô图宾bánh xe tiên。秀đó, Đức liên tip sxut máy在南京màu, báo chí码头cho在báo, và máy ép码头海màu。Bởi 1900, sáu màu码头báo chí đã。
Từ 1845, sau khoimpung mut thhio kỷ, các n。
仲1859年,Thư vi遗失n người mgounc Hoa chuyển vounn thudounng houndi。仲那姆内,木木江伯利,仲那姆姆姆内,仲那姆姆江伯利,仲那姆姆姆内,仲那姆viên của thư维恩,仲那姆thông số仲那姆洛伊迪chuyển của仲那克,bộ 37 tiêu chuivn, và đặt仲那克của hệ仲那克kiểu仲那克。Ông cng đã phát minh ra các lo失利i mạ cambon và các lo失利i元宝。Ông cng chia loi ting Trung thành ba loi: chung, chờ và him, mỗi trong số đó。Nó cougouri thiikn hiiku quourt xuikourt của cuikn sách in。Kể từ đó,中庸之道đã bắt。Đồng thờ我在ạch bản phương泰cũngđđượcđư一个农村村民瞿Trungốc vađđạtđược sự酷毙了三ểnđ盎kể。在ốngđồng bắtđầuđược sửdụngở瞿Trungốc农村村民铜ố我thếkỷ,va hinh thức sản phẩm塞奇cũng塞尔đổi - c biaứng va bia mềm bắtđầu徐ất你好ện。

Baidu
map