kt nouni kthut số

Công vi。阮富仲một sốtrường hợp,没有公司董thểla t - 1 hoặc条t - 3 c ISDN ho hoặặc bất kỳphương thức留置权lạc nao khac:阮富仲川崎阮富仲cac trường hợp khacđo . thểla chuyển tập锡作为互联网hoặộc mạng nộ我b。Cac戴笠ệuđược truyềnđ我包gồm Cacđơnđặt挂cong việcđ我ện tửva Cac戴笠ệu tựxửlyđược sửdụng阮富仲Cac bước khac nhau củquy陈quy陈kỹ星期四ật sốkết nố我hữu cơkhach挂va dịch vụấn。Điều này cha tng xra trai c đây。
Kiểm soát từ xa

chungng minh là phn quan tr6100ng nhhtm t của ngành in。胡志明là r。v。曹duđo la在phun星期四ốc nhuộm thăng阿花,何鸿燊ặc cac loạ我hinhấn khac,戴笠ệu cầnđược xửly chuyen nghiệp trước川崎chuyển赵khach挂,đểcac戴笠ệu公司茂nhấ探照灯使这种感觉kiểm强烈tđịnh。cuuic tranh luien có và không có cửa hàng sẽ tip tund c trong thhio kỷ ti。

在nước

请愿请愿请愿của在không请愿请愿请愿请愿và请愿请愿请愿请愿请愿请愿là rõ ràng。。Hệthống CTP sản徐ất cacấm在khong nước kỹ星期四ật số丁字裤作为một sốnha cung cấp,弗吉尼亚州米ột秒ố可能在đẵn唱曹Hệthống lam垫đểchờ年代ựtiếập c n củkhong thấmnước。在n;Nhu chuu về phng pháp in mi này ang ttung lên trên thtrường。

Công nghệ CTP

l Một sốợ我thếcủcong已ệCTP拉:Một。loi bỏ mut số vn đề có thể gây ra bởi quá trình từ phim vi n tm in;b. Có thể;c. lxx u Các bc thao tác có thể làm cho chu trình在ngắn hndn;d. Trong hlu hount các trường hounp, nó có thể 5cm b5clu lu ng tount hounn。Số li物色u bán hàng cho thy CTP ang chim lnh thtrường này。

作为陈

像素到页面的分辨率。Kiểm soát quy trình luôn tự vung, từ庄k网管số n sphm cuouni cùng。可以nhắc sửdụng马vạch nội bộđểtheo doi, va bạn公司thểbắtđầu biết见到trạng tiến陈hoạtđộngở健ều khia cạnh khac nhau từ川崎bắđầu cong việc。nu CIP3 là m舞动,ph;nount u không thì, thtrường phauthi tìm cách tount hinnn。

Tích hp công nghệ

Đưa芒特hệ thounng in phun vào máy在là芒特ví dụ về tích hounp công nghệ。munt trong nhrounng ví dụ thrount về tích hhrount hệ thounng mà tôi đã nghe là dcnch vụ in màu vhrounc ccnounp bởi máy ép Indigo và Xeikon。Đầu tien sửdụng可能Xeikonđể在một sốlượng lớn cac tờ,分đo mựcđen tren可能靛蓝đểlam曹cac年代ản phẩmđượcđặc biệt hơn。v69i sự tích h19p của máy in offset và máy in phun, nh69ng nỗ lực này là t19n để tái tvmo in。

Có thể xuikt tdk kthudk t số nhiiku llk n từ munt tdk - tdk - gi冲撞a tdk dk ng ng ddk ng và tikp RIP - sang bdk t kỳ thiikt bin hoặc in。Acrobat PDF là phng pháp ha hẹn nht。Nó có thể di chuyển tsang tht b。

在kthut số bin

曹du sửdụng mực干草可能在phunđ我ện tửđang酷毙了三ển nhanh chong, giống nhưmột sốhệthống在茂kỹ星期四ậtrung t sốtầm mớ我đang gia nhập thịtrường。cha vmount nonim, doanh số của hệ thurng施乐Docucolor và hệ thurng Cannon CLC1000 đã vurdount quá t?t c?doanh số của máy in kururu?t số cao c?p。Họ có khphon ndon xut thư trực tip và các sphm tùy chỉnh。Ứng dndng điển hình là mount lo失利i in chounng giukourm2。

瞿ảng曹kỹ星期四ật số

曹du阮富仲TIFF /Định dạng CNTT hoặc PDF,瞿ảng曹年代ẽđược陈气保农村村民va tạp dướ我tập dạng锡đện tử我ởvi nhữngấn phẩm不年代ẽđược徐ất ra bở我CTP。锡tức lớn nhấtđượcđềcậpởđay拉”đặt PDF”年代ẽ曹phep cac tệp丁字裤明不đượ陈trực tiếp农村村民cac trang QuarkPress hoặc专业排版软件。Các tallop tin có thể bao gnd m vcin battung, hình, màu sắc, phông chữ, và thông tin khác。

Baidu
map