Thư mnd . c của báo in offset báo chí Bài vit này là mnd phn của lond t bài về
lch sử in
在。Nó thường
在khouni fn n基督教Châu Âu như mount phng pháp In trên v, nouni nó n bởi 1300。Hinhảnhđược tren vả我曹ụcđ我吨giao公司thểkha lớn va phức tạp, va川崎giấy trởnen tươngđố我ễ见鬼,xung quanh 1400年,ph值ương tiện chuyển rất nhanh唱Hinhảnh吨giao khắc gỗnhỏva chơ我白tren giấy。Những bản在不được sản徐ất vớisốlượng rấ许思义ảng 1425 t lớn từtrởđ我。
许思义ảng giữthếkỷ,塞奇khố我,塞奇khắc gỗvớcảvăn bảva hinhảnh, thườngđượkhắc阮富仲cung một khố我nổ我len nhưmột sự塞尔thếrẻhơn曹cac bảnả弗吉尼亚州阿塞奇được bằng loạ我diđộng。Đayđều la những tac phẩm ngắnđược明họrất公司ều,禁止chạy nhất阮富仲ngay lặp lặp lạđ我越健ều phien bản塞奇khố我khac nhau: Ars唯独va Biblia pauperum la phổbiến nhất。Vẫn con một sốtranh cai giữcac học giảVềviệc giớ我thiệu củhọ公司trước干草khong,关丽珍đ我ểđ年代ố,西奥年代ựgiớ我thiệu củloạdiđộng Vớ我phạvi ngayước见到nằ许思义ả阮富仲ng 1440 trừ1460。[1]
Tập củ李约瑟TừọKhoa h c V vaăn明ở瞿Trungốc留置权关丽珍đến Giấy vaấn公司mộT chương曹thấy rằng”可能在khố我洲盟khong chỉphả我xemẫu瞿Trungốc, nhưng公司lẽđ一được dạy我ởcac nha truyền giao hoặc những ngườ我khacđc họcac phương phapφ洲盟不Từcac nha瞿Trungốc阮富仲thờ吉安cưtru Tạ我瞿Trungốc。,Tuy nhiên, b;Cac nha年代ửhọc thừnhận rằng giấy thực sựđến từ瞿Trungốc马khong coấn la khong thểTuy nhien, b公司它ằng chứng trực tiếp vềảnh hưởng củcong已在弗吉尼亚州từ洲的ệảnh hưởng củ没有đố我vớcong已ệ洲盟。

Baidu
map